Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů v Liberci

 • Pro veřejnost

  Pokud se občan rozhodne si podat stížnost na lékaře - člena lékařské komory, je nutno toto učinit pouze v písemné formě, s vlastnoručním podpisem. Ke stížnosti se připojují lékařské zprávy (pokud je občan má k dispozici). Stížnost je adresována do kanceláře OS ČLK v Liberci nebo přímo na adresu:

  Česká lékařská komora, revizní komise
  Lékařská 2
  150 00, Praha 5.

  Stížnost musí obsahovat:

  • jméno lékaře/řů nebo zdravotnického zařízení proti kterému stížnost směřuje, ve kterém městě se nachází nebo kde ordinuje, popř. odbornost ( chirurgie, interna, gynekologie)
  • stručný popis skutku (datum), stížnosti jsou evidovány do jednoho roku od uvedení skutku!!!
  • uvést kontaktní adresu, na kterou bude zasílána korespondence
  • stížnost lze napsat i za příslušníka rodiny (matka, syn, babička, teta atd.)
  • Vyřízení stížnosti od zaevidování do ČLK je 6 měsíců, první informace je podána do 30 dnů od podání
  • Anonymní podání ani telefonické podněty nejsou evidovány!!!